Sudoku

Sudoku är en tankenöt med siffror i fokus. De första varianterna av sifferpusslet dök upp i franska tidningar i slutet av 1800-talet men det globala genomslaget fick vänta drygt 100 år. Det var inte förrän mitten av 1980-talet som det fick ny fart, och sitt nuvarande namn. Det stora genomslaget kom 2005 i England. Det stora genomslaget beror till stor del till att ett dataprogram gjordes som snabbt genererade nya pussel. Sommaren 2005 började också Sydsvenska Dagbladet och Svenska Dagbladet med att ha ett nytt pussel i varje tidning.

Så fungerar det

Spelplanen i Soduko består av nio stycken rutor där vardera ruta i sin tur består av nio rutor. Det är en kvadrat med 3×3 rutor. Dessa kallas ofta lådor. Nio av dessa sätts sedan ihop till 3×3 större rutor. I sudokuspelet finns en del siffror redan utplacerade. Ju fler siffror som finns desto lättare är det. Alla siffror från 1-9 ska förekomma i de små kvadraterna. Ingen siffra får förekomma två gånger i en liten kvadrat. I den stora kvadraten som består av nio stycken små gäller i praktiken samma regel. Ingen siffra får förekomma två gånger i samma rad eller kolumn. Se bilden i högermarginalen för exempel på hur ett sodukopussel ser ut före och efter att det lösts. Notera hur ingen siffra förekommer två gånger i samma kvadrat.

Hur man spelar

Spelet går alltså ut på att fylla i siffror i alla tomma rutor. Man kan ha två olika infallsvinklar i hur man i löser sudoku i grunden. Antingen försöker man lista ut i vilken ruta en specifik siffra ska sitta, eller tvärt om där man istället försöker se i vilken siffra som ska sitta i en specifik ruta. Ofta kan man använda uteslutningsmetoden. Om vi använder oss av bilden ovan så kan vi se att siffran fem förkommer i den vänstra och mittersta lådan i översta raden. I den första är femman i översta raden och i den andra är den i mittersta. Eftersom ingen siffra får förekomma två gånger i samma rad eller kolumn så kan vi räkna ut att den måste vara i den tredje raden i sista lådan. Tittar man sedan på kolumnen så hittar man en femma i den mittersta raden i lådan längst ner till höger. Det innebär att femman måste vara antingen i mitten eller till vänster i nedersta raden i den översta lådan till höger. I tredje raden i mitten så har vi redan en sexa som var ditplacerad från början. Då vet vi att femman måste hamna i det nedre vänstra hörnet och tittar ni på lösningen till höger i bilden ser ni att det stämmer. Femman sitter precis där vi precis räknade ut att den måste sitta.

Svårighetsgrad

Ju fler siffror som är utplacerade från början desto lättare blir det. Bilden ovan visar en ganska enkel Sudoku. Men är man inte van att lösa dem så kan även de enkla vara en väldigt stor utmaning. Det viktiga är att man tar sådana som är inom sin kunskapsnivå. Det är inte kul att lösa för svåra så att det tar flera timmar per pussel. Det är heller inte så roligt att ta allt för enkla eftersom det inte ger någon riktig utmaning. Men Sudoku är ett väldigt bra spel att spela om man vill ge hjärnan lite gymnastik.